Tác giả: quantri

Khánh thành Dự án tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Ngày 11/6/2020, trong chương trình làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đã dự Khánh thành Khu nhà ở chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng người già, người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh. Công trình được xây dựng bằng […]

Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng tới thăm và làm việc tại Trung tâm

Chiều ngày 7/7/2019, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đón đoàn Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng tới thăm và làm việc. Đoàn công tác do ông Trần Công Be – Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn; đi cùng đoàn có các đồng chí cán bộ […]

Trung tâm BTXH tổ chức ngày hội gia đình Việt Nam năm 2019

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là […]