Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện

I. Đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại Điều 24, Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội:

     a) Người cao tuổi thực hiện theo hợp đồng ủy nhiệm chăm sóc;

     b) Người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội.

II.Thủ tục quyết định tiếp nhận đối với đối tượng tự nguyện thực hiện theo quy định sau đây:

Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở đối với đối tượng tự nguyện quy định tại điểm 4 Điều 27 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội, gồm:

     1. Giấy bảo lãnh của người đứng ra bảo lãnh đối tượng (Tải Mẫu Giấy bảo lãnh tại đây)

     2. Sơ yếu lý lịch của đối tượng (Tải Mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây).

     3. Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội (Mẫu đính kèm)

     4. Bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng và của người bảo lãnh đối tượng./.

Thủ tục hành chính mới nhất

Đăng ký nhận tin.