Tin tức - Sự kiện

Trung tâm BTXH thực hiện chủ đề công tác năm 2018
Trung tâm BTXH thực hiện chủ đề công tác năm 2018
Từ nhiều năm nay Quảng Ninh đã xây dựng chủ đề công tác năm với những nhiệm vụ chung của toàn tỉnh cần tập trung thực hiện. Chủ đề công tác năm 2018 của Quảng Ninh được xác định là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Thực hiện chủ đề công tác năm là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 09-NQ/TU. Việc cụ thể hoá những nội dung của chủ đề công tác năm 2018 đối với từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị là bước quan trọng, là cơ sở để từng địa phương,...

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Nhà tài trợ, đối tác, quảng cáo