Tin tức - Sự kiện

Công đoàn Trung tâm BTXH tích cực chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức, lao động
Công đoàn Trung tâm BTXH tích cực chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức, lao động
Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ viên chức, lao động(CBVC,LĐ) được công đoàn Trung tâm Bảo trợ Xã hội quan tâm thực hiện, giúp người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy quyền làm chủ của tập thể CBVC-LĐ, ban chấp hành công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan mở hội nghị CBVC-LĐ hàng năm đúng quy định. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, tinh thần cho...

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Nhà tài trợ, đối tác, quảng cáo