Chuyên mục: Tìm người thân

Thông báo tìm đối tượng

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn Năm sinh: 1984                   Giới tính: Nam Đặc điểm: Cao 1m74; nặng 56kg. Thể trạng gầy, trầm cảm; khả năng giao tiếp và nhận thức kém, không nói, không nhớ tên của mình. Bỏ đi vào sáng sớm ngày 08/6/2020. Khi đi mặc áo phông màu đỏ, mặc quần soóc. […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 11/12/2019

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang: Bà Chong Thị Yên thời điểm tiếp nhận vào Trung tâm năm 2019 Bà: Chong Thị Yên; Sinh năm: 1974 Đặc điểm: Cao 1,50m, nặng 39kg; Khuyết tật về trí tuệ.  Không có giấy tờ cá nhân. Khả năng nhận thức […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 12/8/2019

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang không xác định được các thông tin cá nhân rõ ràng, Trung tâm tạm lấy thông tin như sau: Bà Nguyễn Thị Hiền thời điểm tiếp nhận vào Trung tâm năm 2019 Bà: Nguyễn Thị Hiền; Sinh năm: Khoảng năm 1963. […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 25/01/2019

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang không xác định được các thông tin cá nhân, Trung tâm tạm gọi tên như sau: Bà Phạm Thị Thanh Phú thời điểm tiếp nhận vào Trung tâm năm 2019 Bà: Phạm Thị Thanh Phú; Sinh năm: Khoảng năm 1969 Đặc […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 08/02/2018

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang không xác định được các thông tin cá nhân chính xác: Bà Nguyễn Thị Mai thời điểm tiếp nhận vào Trung tâm năm 2018 Bà: Nguyễn Thị Mai; Sinh năm: Khoảng năm 1958 Đặc điểm: Cao 1,35m, nặng 39kg; Khuyết tật […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 01/12/2014

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang: Ông: Nguyễn Văn Long; Sinh năm: Khoảng năm 1949 Đặc điểm: Cao 1,50m, nặng 48kg; Khuyết tật về trí tuệ, thần kinh. Khả năng nhận thức và giao tiếp hạn chế, không nhớ được thông tin cá nhân. Là người lang […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 09/01/2019

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang không xác định được các thông tin cá nhân, Trung tâm tạm gọi như sau: Ảnh 1: Thời điểm tiếp nhận; Ảnh 2: Thời điểm hiện tại Đặc điểm: Cao 1,53m, nặng 48kg; Khuyết tật về trí tuệ, thần kinh. Khả […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 19/10/2017

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang không xác định được các thông tin cá nhân, Trung tâm tạm gọi như sau: Ông: Dương Đại Hữu; Sinh năm: Khoảng năm 1967 Đặc điểm: Cao 1,63m, nặng 56kg; Khuyết tật về trí tuệ, thần kinh. Khả năng nhận thức […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 17/03/2016

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang, thông tin cá nhân như sau: Ông: Nguyễn Đức Quảng; Sinh năm: Khoảng năm 1956 Đặc điểm: Cao 1,55m, nặng 56kg; Khuyết tật về trí tuệ, thần kinh. Khả năng nhận thức và giao tiếp hạn chế, không nhớ được thông […]

Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 01/01/2004

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người không rõ danh tính, mọi thông tin cá nhân do địa phương tạm gọi tên và lấy các thông tin cá nhân như sau: Ông: Tằng A Châu; Sinh năm: Khoảng năm 1977 Đặc điểm: Cao 1,25m, nặng 28kg; Dáng người nhỏ, gầy. […]