Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 11, Tổ 3, Khu Nam Trung, Phường Nam Khê, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0962.37.36.38 – 0203.3850.201

Email: btxhquangninh@gmail.com

Thực hiện rà soát đối tượng bảo trợ xã hội tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Lượt xem: 38

            Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động TB&XH tại văn bản số 2992/LĐTBXH-BTXH ngày 16/10/2023 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội về việc rà soát đối tượng khác đề nghị tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội. Căn cứ Kế hoạch rà soát đối tượng bảo trợ xã hội tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

            Với mục đích rà soát đưa người cao tuổi và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang sinh sống tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh để tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội theo quy định. Góp phần thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh:“Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”; Đẩy mạnh công tác truyền thông đến cộng đồng về vai trò của công tác chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại cơ sở Bảo trợ xã hội hiện nay. Đồng thời, chủ động nắm tình hình người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn Tỉnh để tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các chế độ, chính sách cho các đối tượng chưa đủ điều kiện vào Trung tâm theo quy định nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 09/11/2023, Trung tâm Bảo trợ xã hội đã cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát đối tượng đề nghị tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở trợ giúp xã hội tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh.

            Sau khi có kết quả rà soát (tổng số 24 đối tượng/10 huyện, thị, thành phố), Trung tâm báo cáo Sở Lao động TB&XH về các đối tượng Bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng bảo vệ khẩn cấp; Các nhóm đối tượng chưa đủ điều kiện tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Người cao tuổi có thu nhập nhưng thu nhập thấp không đảm bảo cuộc sống, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện sống ở cộng đồng, có nguyện vọng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội; Người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng nhưng không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội; Người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và không thể thực hiện được nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, chăm sóc; Người cao tuổi có biểu hiện khuyết tật, không có giấy tờ cá nhân nên không được hưởng chế độ trợ cấp ngoài cộng đồng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và không thể thực hiện được nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, chăm sóc; Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và không thể thực hiện được nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, chăm sóc; Người cao tuổi đang hưởng chế độ người có công, không có vợ, con nhưng còn anh chị em, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội; Người cao tuổi đang hưởng chế độ người có công, có vợ, con nhưng do hoàn cảnh không thể ở cùng vợ, con, có nguyện vọng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội; Người cao tuổi, người khuyết tật nặng, thuộc hộ nghèo đang hưởng trợ cấp xã hội ngoài cộng đồng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và không thể thực hiện được nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, chăm sóc.

Đại diện Trung tâm BTXH cùng Phòng LĐTBXH trực tiếp xác minh hoàn cảnh của đối tượng

            Căn cứ vào kết quả rà soát đối tượng tại cộng đồng, Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương làm thủ tục tiếp nhận với các trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện tiếp nhận vào Trung tâm và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp để trợ giúp đối tượng kịp thời. Đối với các trường hợp khác, là đối tượng chưa đủ điều kiện tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội theo quy định nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm đề nghị Sở Lao động – Thương binh và xã hội xem xét, quyết định.

            Đây là một hoạt động cần thiết trong công tác triển khai các hoạt động trợ giúp cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó Trung tâm sẽ có các bước tham mưu cho Sở Lao động TB&XH để tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng ngoài cộng đồng.

Cùng các cán bộ lao động TB&XH, cộng tác viên CTXH, trưởng thôn, khu xác minh thực tế đối tượng tại cộng đồng

Thực hiện thu thập thông tin của đối tượng ngoài cộng đồng

Người đưa tin: Phạm Thị Ngoan

Video giới thiệu

Lịch công tác

Bài đăng gần đây

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Hôm qua: 68
Trong tuần: 489

Trong 30 ngày qua: 2420
Tổng truy cập: 964460

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.