Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 11, Tổ 3, Khu Nam Trung, Phường Nam Khê, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0962.37.36.38 – 0203.3850.201

Email: btxhquangninh@gmail.com

93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lượt xem: 10

        Cách đây 93 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đảng lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp và nhân dân làm mục đích cao cả.Với đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp cách mạng thích hợp và sáng tạo, Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước tự do, độc lập; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.

        Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế tiến bước vững chắc trên con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vị thế đối ngoại của đất nước được nâng cao. Những thành tựu ấy đã tạo ra thế và lực cho cách mạng Việt Nam “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”.

        Trong những năm qua, đối với Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thực hiện nhiệm vụ, song Chi bộ đã lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết các kỳ Đại hội Chi bộ đề ra: Các chỉ tiêu chuyên môn, chỉ tiêu phát triển xây dựng đảng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết. Các đoàn thể hoạt động tốt, phát động thi đua sôi nổi góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Công tác xây dựng đảng được tổ chức thực hiện tốt. Làm tốt công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Sở, của Tỉnh và Trung ương. Xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch, tổ chức đảng vững mạnh. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đánh giá tại các kỳ sinh hoạt hàng tháng; phát động sinh hoạt chuyên đề gắn với học Bác; xây dựng những mô hình tiên tiến, điển hình trong học tập Bác.

        Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ Trung tâm luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy tính gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo quản lý. Chi bộ luôn bám sát chỉ đạo của Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, ngành; sự phối hợp của các phòng ban, tổ chức chính trị, xã hội. Thường xuyên, kịp thời quán triệt sâu sắc, các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và CBVCLĐ để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Xây dựng thành chương trình hành động cụ thể, trên cơ sở vận dụng đúng đắn Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào tình hình hoàn cảnh thực tiễn của đơn vị. Bên cạnh đó chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Nhằm phát huy trí tuệ tập thể, qua đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên. Tạo điều kiện để đảng viên được phát huy vai trò, khả năng. Công tác kiểm tra giám sát thực hiện đúng quy định, đảm bảo thường xuyên.Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Chi ủy với Ban giám đốc Trung tâm. Chủ động, bám sát định hướng, quy định của cấp trên để đưa ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, trợ giúp các đối tượng tại Trung tâm. Chính vì vậy trong nhiều năm qua, chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng bộ Sở Lao động TB&XH ghi nhận.

        Tự hào về những thành tựu 93 năm qua, với truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng vẻ vang của quê hương, trên đà những thắng lợi đã đạt được, cùng với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần năng động, sáng tạo, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ Trung tâm đã đề ra, góp phần xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội ngày càng phát triển.

Chi bộ Trung tâm BTXH tổ chức đại hội điểm thành công trong năm 2022

 

Chi bộ Trung tâm cử đảng viên tham gia Hội thi Báo cáo viên,

 tuyên truyền viên giỏi năm 2021 do Đảng úy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức

Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội cử đảng viên tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi do
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức năm 2022

 

Đội ngũ đảng viên tại Chi bộ Trung tâm ngày càng phát triển mạnh mẽ

Góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

 

 

Người đưa tin: Phạm Thị Ngoan

Tin tức mới nhất

Video giới thiệu

Lịch công tác

Bài đăng gần đây

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 36
Hôm qua: 46
Trong tuần: 514

Trong 30 ngày qua: 1371
Tổng truy cập: 955945

Đăng ký nhận tin.