Trung tâm tham gia tập huấn trực tuyến nghiệp vụ quản lý trường hợp với trẻ em trong cơ sở trợ giúp xã hội

Trong 2 ngày 30/11/2021 và 01/12/2021, Trung tâm Bảo trợ xã hội đã tham gia tập huấn trực tuyến nghiệp vụ quản lý trường hợp cho trẻ em trong cơ sở trợ giúp xã hội. Tập huấn có sự tham gia của cục Bảo trợ xã hội, đại diện tổ chức UNICEF tại Việt Nam, Sở Lao động- TB&XH các tỉnh, các cơ sở trợ giúp xã hội cả nước.

Phát biểu khai mạc tập huấn, đồng chí Trần Cảnh Tùng, trưởng phòng Công tác xã hội cục Bảo trợ xã hội khẳng định quản lý trường hợp là một nghiệp vụ quan trọng để trợ giúp cho các đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Với mục đích trang bị thêm kiến thức cần thiết cho nhân viên công tác xã hội đang thực hiện quản lý hồ sơ trường hợp; đồng thời gắn với thực tế, trao đổi và tìm ra những giải pháp để điều chỉnh trợ giúp đối tượng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội một cách hiệu quả nhất. Đồng chí mong muốn đại diện các cơ sở trợ giúp đang thực hiện triển khai hồ sơ quản lý trường hợp sẽ có những chia sẻ, tương tác về phương pháp, cách thức trợ giúp đối tượng để hệ thống, rà soát, điều chỉnh quy trình cho phù hợp với thực tiễn.

Lớp tập huấn được nghe giảng viên tổng hợp quy trình quản lý trường hợp; nguyên tắc quản lý trường hợp, nội dung cần thực hiện khi quản lý trường hợp,  thực hành trường hợp cụ thể qua các phiếu mẫu, thảo luận nhóm.

Lớp cũng được nghe đại diện các cơ sở bảo trợ xã hội chia sẻ về quá trình trợ giúp xã hội cho đối tượng thông qua quản lý trường hợp. Những khó khăn về nghiệp vụ đang triển khai hiện nay. Cùng đó là sự trao đổi, tương tác của giảng viên và các đại biểu tham dự tập huấn.

Đây là một hoạt động nghiệp vụ cần thiết để nhân viên công tác xã hội tại các cơ sở trợ giúp xã hội được hệ thống kiến thức, củng cố quy trình trợ giúp đạt hiệu quả./.

Một số hình ảnh:

Đ/c Trần Cảnh Tùng, trưởng phòng Công tác xã hội – Cục Bảo trợ xã hội phát biểu khai mạc

Tin tức mới nhất

Đăng ký nhận tin.