Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Uông Bí thực hiện test Covid-19 cho cán bộ nhân viên, người lao động và đối tượng tại Trung tâm.

Trước tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, sáng ngày 11/08/2021 Trung tâm Bảo trợ xã hội đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí thực hiện xét nghiệm test covid-19 cho một số cán bộ nhân viên, người lao động tại Trung tâm chưa được tiêm phòng vacxin Covid-19 tại Trung tâm.

Theo đó, Trung tâm lựa chọn ngẫu nhiên một số cán bộ nhân viên, người lao động ở các bộ phận khác nhau (văn phòng, nhân viên phòng Chăm sóc – Công tác xã hội, phòng Y tế – Phục hồi chức năng) và các đối tượng để thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Kết quả 10/10 mẫu test cho kết quả âm tính. Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo trợ xã hội tiếp tục thực hiện lẫy mẫu test Covid-19 đảm bảo tối thiểu 20%/tổng số cán bộ, viên chức, người lao động và đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm.

 Trong thời gian này, Trung tâm Bảo trợ xã hội thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đối tượng tại Trung tâm.

Một số hình ảnh test Covid-19 cho những người được chăm sóc và cán bộ nhân viên tại Trung tâm:

Người đưa tin: Trịnh Thị Tâm

Đăng ký nhận tin.