Trung tâm Bảo trợ xã hội làm việc trực tuyến với sinh viên Công tác xã hội-K8, Học viện phụ nữ Việt Nam

     Sáng ngày 19/01/2022, Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh đã cử cán bộ phụ trách về công tác xã hội làm việc trực tuyến với sinh viên Công tác xã hội-K8, Học viện phụ nữ Việt Nam. Theo Kế hoạch đào tạo của Nhà trường hằng năm đưa sinh viên khoa CTXH xuống Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh để thực hành nghề nghiệp. Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Trung tâm BTXH và Nhà trường đã thực hiện làm việc thông qua hình thức trực tuyến. Với mục đích giúp sinh viên hiểu về ngành học, có cái nhìn tổng quát về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội; sinh viên có điều kiện tiếp cận các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp đối tượng và rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Nhà trường mong muốn Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh– cơ sở trợ giúp xã hội có bề dày hoạt động nghiệp vụ trợ giúp đối tượng sẽ hỗ trợ sinh viên chuyên ngành trong vận dụng, ứng dụng lý thuyết được trang bị.

     Tại buổi làm việc nhân viên công tác xã hội của Trung tâm đã trao đổi với sinh viên 03 nội dung chính: (1) Tổng quan về thông tin chung của Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh: lịch sử thành lập, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, số lượng đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm; (2) Công tác an sinh xã hội đối với đối tượng tại Trung tâm; (3) Hoạt động nghiệp vụ công tác xã hội tại Trung tâm: dịch vụ công tác xã hội cá nhân và công tác xã hội nhóm, dịch vụ tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý; kế hoạch trợ giúp đối tượng; kết nối dịch vụ hỗ trợ.

     Buổi trao đổi diễn ra sôi nổi và thu hút sự quan tâm của sinh viên với các nội dung liên quan và đã được cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội hỗ trợ, giải đáp.

     Đây là một trong những hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh từ nhiều năm nay nhằm giúp sinh viên tiếp cận với cơ sở, có cơ hội tìm hiểu và ứng dụng lý thuyết được học vào thực tế trợ giúp cho nhóm đối tượng đặc thù.

 

Hình ảnh chia sẻ với sinh viên tại buổi làm việc

 

 

Người đưa tin: Nguyễn Thị Thu Hà

Tin tức mới nhất

Đăng ký nhận tin.