Đại hội Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội nhiệm kỳ 2022-2025

     Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Thực hiện thông báo số 513-TB/ĐU ngày 30/5/2022 Kết luận của Đảng ủy Sở về Đề án nhân sự, địa điểm, thời gian tổ chức đại hội Chi bộ Trung tâm BTXH nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 10/6/2022 Chi bộ Trung tâm BTXH đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động TB&XH; các đồng chí đại biểu là các đồng Bí thư, Phó bí thư, các đồng chí chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng Bộ Sở Lao động TB&XH; Đại diện BCH Công đoàn CSTV, BCH Chi đoàn Thanh niên TT Bảo trợ xã hội; cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ Trung tâm BTXH và các quần chúng ưu tú, về dự Đại hội.

Văn nghệ chào mừng đại hội

Quang cảnh đại hội Chi bộ Trung tâm BTXH

     Đại hội đã đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ đảng viên và viên chức, lao động toàn Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra: Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, trợ giúp đối tượng. Thường xuyên chăm sóc, trợ giúp cho 80 đến 85 đối tượng bảo trợ xã hội; 40 đến 50 đối tượng tự nguyện; vượt chỉ tiêu (17,4%) so với Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; Đảm bảo các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội trợ giúp người cao tuổi và người khuyết tật đạt hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới 100% cán bộ đảng viên; thực hiện tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện hằng năm gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phát triển đảng được quan tâm. Đảng viên mới được kết nạp, đảng viên được theo học các lớp lý luận chính trị hành chính hằng năm vượt chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

      Đại hội cũng tập trung đưa ra các nội dung cần tập trung trong nhiệm kỳ tới: Tổ chức thực hiện tốt các nguyên tắc của đảng trong việc xây dựng tổ chức đảng, lãnh chỉ đạo hoạt động chuyên môn, hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc: Quán triệt, học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ và cấp trên để vận dụng sáng tạo vào điều kiện của cơ quan; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề dư luận quan tâm, không để hình thành “điểm nóng”; chống xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong cơ quan. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa dịch vụ để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động TB&XH đã chúc mừng và ghi nhận những thành quả mà chi ủy, chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội đã đạt được. Tuy nhiệm kỳ qua, còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết, chi ủy chi bộ đã  lãnh, chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đạt được nhiều thành tích trong công tác xây dựng đảng. Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh, chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội là một trong những chi bộ tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề rất tốt, các đoàn thể hoạt động sôi nổi, tạo nhiều phong trào thi đua trong tập thể CBVC, LĐ. Đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, chi ủy chi bộ cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt các nội dung chủ yếu như: Cần tập trung triển khai phương án tự chủ; Tập trung chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu đến năm 2025 trợ giúp thường xuyên cho từ 200 đối tượng trở lên; mở rộng dịch vụ chăm sóc ngoài cộng đồng; Trong công tác quản lý, điều hành cần quyết liệt, đổi mới sáng tạo, vận động đối tượng tham gia các hoạt động chung để trở thành người có ích; khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư; thực hiện nghiêm túc các quy định về  công tác quản lý tài chính, tài sản; phối hợp tốt với chính quyền địa phương để đẩy mạnh thu hút đối tượng tự nguyện; Trong công tác xây dựng đảng cần tập trung quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt nguyện vọng của đảng viên; nâng cao công tác kiểm tra giám sát; quản lý nhắc nhở đảng viên và phát triển đảng viên; quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ, tuyển dụng nhân lực. Đồng chí cũng nhấn mạnh đây chính là giai đoạn quan trọng, có nhiều thay đổi trong cơ chế quản lý, vì vậy chi ủy khóa mới cần nỗ lực, tâm huyết, sáng tạo để lãnh, chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Hoài Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐTBXH cùng

 BCH Đảng bộ Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội

     Tại đại hội, đã bầu ra được chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu bí thư và phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, chi ủy viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Người đưa tin: Phạm Thị Ngoan.

Tin tức mới nhất

Đăng ký nhận tin.