Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 11, Tổ 3, Khu Nam Trung, Phường Nam Khê, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0962.37.36.38 – 0203.3850.201

Email: btxhquangninh@gmail.com

Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Lượt xem: 3

           Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhận thức rõ điều này, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội đã tập trung đẩy mạnh nâng cao sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Đảng.

           Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ đã thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chuyên đề theo quy định của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 22/01/2019 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; Kết luận số 39-KL/ĐUK ngày 27/01/2021 Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; Hướng dẫn số 252-HD/ĐU ngày 03/2/2021 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Ngay từ đầu năm khi xây dựng chương trình công tác, chi ủy đã đưa vào chương trình nội dung sinh hoạt chuyên đề, xác định cụ thể thời gian, nội dung cho các kỳ sinh hoạt chi bộ, ít nhất một quý phải tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 lần, phân công trách nhiệm cụ thể cho nhóm đảng viên để chuẩn bị nội dung.

          Chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề là khâu quan trọng. Nội dung sinh hoạt chuyên đề rất đa dạng, phong phú, chi ủy đã định hướng tập trung vào các nhóm vấn đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên như: tập trung thảo luận sâu một hoặc vài vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, về cải cách hành chính, nội dung Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, những nội dung về văn hoá công sở… Việc lựa chọn chuyên đề đúng đã giúp đảng viên được phân công tham gia chuẩn bị nắm chắc vấn đề và đảng viên thảo luận sôi nổi, có chất lượng tại cuộc họp. 

           Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm Chi bộ tổ chức nghiên cứu, xây dựng và sinh hoạt 04 chuyên đề cho 04 quý. Một số chuyên đề điển hình tập trung vào các giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ đảng viên, các nội dung Học tập và làm theo Bác, như: Một số giải pháp áp dụng Bộ quy tắc ứng xử tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh; Giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động tại Trung tâm; Giải pháp Đảm bảo an toàn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm BTXH;  Giải pháp tiết kiệm điện nước, chống lãng phí, nâng cao thu nhập cho CBVC, NLĐ tại Trung tâm; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập Bác trong việc nêu gương của cán bộ Đảng viên tại Chi bộ TTBTXH. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn chú trọng chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

           Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề đều đạt chất lượng: Các tài liệu văn bản, dự thảo báo cáo chuyên đề do đảng viên chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo nội dung, đáp ứng yêu cầu theo quy định. Tài liệu được thông qua Chi ủy và gửi trước cho đảng viên nghiên cứu (bằng mã quét QR và qua nhóm zalo của chi bộ). Để đảm bảo sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, các phương tiện, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chuyên đề được chuẩn bị kỹ lưỡng. Số lượng đảng viên tham gia dự sinh hoạt chuyên đề đảm bảo trên 98%. Nội dung chuyên đề phù hợp với thực tiễn vấn đề cần giải quyết tại đơn vị. Các đảng viên được giao nhiệm vụ trình bày báo cáo chuyên đề có khả năng diễn đạt, trình bày lưu loát, rõ ràng các vấn đề được nêu ra theo nội dung chuyên đề. Có thực hiện trình chiếu nội dung với các hình ảnh, video minh họa sinh động, thu hút người nghe, nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức sân khấu hóa, nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề do đảng viên trình bày báo cáo chuyên sâu… Thời gian sinh hoạt chuyên đề đảm bảo hợp lý. Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện, phát huy trí tuệ của đảng viên trong tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Có nhiều ý kiến tham gia thảo luận, nhất là các ý kiến góp ý về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc, các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đảng viên của Chi bộ. Có nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung xây dựng chi bộ kỷ luật tốt, xây dựng cán bộ, đảng viên tốt. Chi bộ thảo luận rất kỹ lưỡng và các giải pháp đưa ra rất phù hợp, thiết thực với chi bộ. Sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, góp phần trong thực hiện xây dựng “chi bộ bốn tốt” tại Chi bộ Trung tâm.

           Đến nay, việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề tại Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội đã trở thành nền nếp, nội dung và cách thức tổ chức buổi sinh hoạt được thực hiện một cách bài bản, khoa học. Sinh hoạt chuyên đề giúp cho đảng viên nhìn nhận, đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, cấp ủy đối với hoạt động của đơn vị; đồng thời, đánh giá được việc chọn chuyên đề sinh hoạt hàng quý phải sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cho phù hợp đối với từng đảng viên, tránh hình thức, xa rời thực tiễn, phù hợp để bồi dưỡng ngay chính cho cán bộ viên chức, đảng viên. Qua sinh hoạt các chuyên đề đã đưa ra được rất nhiều nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để làm tốt hơn các nội dung của chuyên đề, giúp ích rất nhiều cho việc cập nhập kiến thức, thúc đẩy việc tự học, tự đào tạo của cán bộ đảng viên trong Chi bộ. Trong quá trình chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đảng viên có cơ hội rèn luyện các kỹ năng (phân tích, tổng hợp, tham gia ý kiến, phê và tự phê…).

          Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Do vậy, việc duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ gắn với chuyên môn, hình thức tổ chức thích hợp, thời gian hợp lý sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, khắc phục những vấn đề ngại nói, không nói và sợ nói của đảng viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Trong thời gian tới, chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội sẽ phát huy thế mạnh, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tại Chi bộ.

Các buổi sinh hoạt chuyên đề với hình thức đa dạng, thu hút đảng viên,

 cán bộ viên chức lao động tại đơn vị tham gia tích cực

Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Với nhiều nội dung, trong đó có nội dung Học tập và làm theo Bác

Người đưa tin: Phạm Thị Ngoan

Video giới thiệu

Lịch công tác

Bài đăng gần đây

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 5
Hôm qua: 157
Trong tuần: 336

Trong 30 ngày qua: 2020
Tổng truy cập: 966625

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.