Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 19/10/2017

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang không xác định được các thông tin cá nhân, Trung tâm tạm gọi như sau:

Ông: Dương Đại Hữu; Sinh năm: Khoảng năm 1967

Đặc điểm: Cao 1,63m, nặng 56kg; Khuyết tật về trí tuệ, thần kinh. Khả năng nhận thức và giao tiếp hạn chế, không nói bằng tiếng Việt, không nhớ được thông tin cá nhân. Là người lang thang tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh .

Tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh: Ngày 17/3/2016 theo Quyết định số 2032/QĐLĐTB&XH-BTXH ngày 27/10/2017 của Sở Lao động TB&XH V/v tiếp nhận đối tượng lang thang vào nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại đang được chăm sóc, trợ giúp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh theo diện đối tượng bảo trợ xã hội.

Nếu ai biết thông tin về thân nhân đối tượng trên, đề nghị liên hệ với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.SĐT: 0203.3850201- 0962.37.36.38.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

Tin tìm người thân mới nhất

Đăng ký nhận tin.