Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 17/03/2016

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang, thông tin cá nhân như sau:

Ông: Nguyễn Đức Quảng; Sinh năm: Khoảng năm 1956

Đặc điểm: Cao 1,55m, nặng 56kg; Khuyết tật về trí tuệ, thần kinh. Khả năng nhận thức và giao tiếp hạn chế, không nhớ được thông tin cá nhân. Trên người thường mang dao lam, kim, mảnh gương vỡ.

Là người lang thang tại Khu Đá Bạc, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh .

Tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh: Ngày 17/3/2016 theo Quyết định số 494/QĐLĐTB&XH-BTXH3 ngày 28/03/2016 của Sở Lao động TB&XH V/v tiếp nhận đối tượng lang thang vào nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh vào nuôi dưỡng tập trung của Sở Lao động TB&XH.

Hiện tại đang được chăm sóc, trợ giúp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh theo diện đối tượng bảo trợ xã hội.

Nếu ai biết thông tin về thân nhân đối tượng trên, đề nghị liên hệ với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.SĐT: 0203.3850201- 0962.37.36.38.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội trân trọng cảm ơn./.

 

 

Tin tìm người thân mới nhất

Đăng ký nhận tin.