Tìm thân nhân cho người lang thang tiếp nhận vào Trung tâm từ 12/8/2019

Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người lang thang không xác định được các thông tin cá nhân rõ ràng, Trung tâm tạm lấy thông tin như sau:

Bà Nguyễn Thị Hiền thời điểm tiếp nhận vào Trung tâm năm 2019

Bà: Nguyễn Thị Hiền; Sinh năm: Khoảng năm 1963.

Đặc điểm: Cao 1,46m, nặng 60kg; Khuyết tật về trí tuệ, thần kinh. Không có giấy tờ cá nhân, khả năng nhận thức và giao tiếp hạn chế.

Là người lang thang tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh: Ngày 12/8/201 9theo Quyết định số 234/QĐ-TTBTXH5ngày 12/8/2019 của Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh V/v tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào nuôi dưỡng tạm thời tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh.

          Hiện tại đang được chăm sóc, trợ giúp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh theo diện đối tượng bảo trợ xã hội.

Nếu ai biết thông tin về thân nhân đối tượng trên, đề nghị liên hệ với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.SĐT: 0203.3850201- 0962.37.36.38.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

Đăng ký nhận tin.