Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, căn cứ Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Kế hoạch số 1695/KH-LĐTBXH ngày 31tháng 7 năm 2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. ( Có kế hoạch kèm theo).

. Đề nghị các đoàn thể của Trung tâm phối hợp với chuyên môn cùng cấp tăng cường giám sát và tổng hợp các ý kiến phản ánh của nhân dân, kịp thời thông tin cho Ban Giám đốc Trung tâm để xử lý kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh của người dân./.

Tệp đính kèm

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *