Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị CBVC,LĐ, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chiều ngày 24/12/2020, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổ chức Hội nghị CBVC,LĐ, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị CBVC,LĐ 

Đồng chí Lê Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH về dự chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

Sau khi nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả công tác chuyên môn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo Kết quả phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Các đại biểu thảo luận ý kiến.

Đ/c Nguyễn Nam Thắng- Phó giám đốc phụ trách Trung tâm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của CBVC,LĐ

Năm 2020, Trung tâm đã bám sát chương trình công tác được lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác: Đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và đảm bảo an toàn cho đối tượng; Thực hiện vượt mưc chỉ tiêu tiếp nhận đối tượng. Công tác tiếp nhận quản lý trợ giúp đối tượng được tổ chức thực hiện đúng quy định. Hoạt động tư vấn, trợ giúp tâm lý được triển khai thực hiện tốt, nắm bắt kịp thời tâm lý đối tượng. Thực hiện tốt dịch vụ trợ giúp đối tượng cần bảo vệ  khẩn cấp; Chất lượng dịch vụ của Trung tâm được nâng lên đã tạo dựng được niềm tin nơi gia đình đối tượng gắn với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và nâng cao năng lực trợ giúp thông qua hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện viên công tác xã hội và câu lạc bộ gia đình có người cao tuổi cần chăm sóc. Trung tâm đã tiếp tục được đầu tư, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình theo Đề án Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp tại Trung tâm, đến nay Trung tâm đã có một diện mạo hoàn toàn mới, cảnh quan, môi trường khang trang, sạch đẹp góp phần nâng cao chất lượng sống của các đối tượng, điều kiện làm việc của cán bộ được nâng lên. Tranh sắm một số thiết bị làm việc và tập luyện đã tạo điều kiện làm việc tốt cho CBVC,LĐ và điều kiện. Cán bộ viên chức, lao động duy trì nề nếp, giờ giấc làm việc, đảm bảo kỷ luật lao động.Về cải thiện điều kiện làm việc thường xuyên được quan tâm, trang sắm các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu làm việc của cán bộ viên chức, người lao động. Tổ chức thăm hỏi động viên CBVC, LĐ kịp thời lúc ốm đau, việc hiếu, hỷ, động viên nhân các ngày lễ, tết. Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cho đội ngũ cán bộ viên chức, lao động. Bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng nguyên tắc chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…quản lý và sử dụng tài chính đúng mục đích và công khai.Về cơ bản, CBVCLĐ yên tâm gắn bó với cơ quan, hiệu quả công tác được nâng cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CBVCLĐ cơ quan năm 2020.

Đ/c Lê Minh Sơn, Phó giám đốc Sở trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020

Các đoàn viên công đoàn và tổ công đoàn đạt thành tích xuất sắc được Công đoàn Sở tặng giấy khen

Hội nghị đã thảo luận thông qua Nghị quyết: Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo an toàn về mọi mặt cho 100% đối tượng đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm. Tổ chức chăm sóc và nuôi dưỡng từ 75 – 80 đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục duy trì, tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng theo hình thức tự nguyện thường xuyên tại Trung tâm từ 30 người trở lên; mở rộng đối tượng theo hình thức tự nguyện.Tiếp nhận, quản lý trợ giúp đối tượng bảo vệ khẩn cấp theo đúng quy định. Vận động hỗ trợ từ thiện bằng tiền (kể cả hiện vật quy tiền) đạt từ 400 triệu đồng trở lên. Tiết kiệm chi từ nguồn kinh phí tự chủ để chi thu nhập tăng thêm cho CBVCLĐ bình quân đạt từ 1.500.000 đồng/người/tháng trở lên. Trung tâm đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Hội nghị cũng biểu quyết thông qua chỉ tiêu về danh hiệu thi đua:

Về chuyên môn:

– 100% CBVCLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có ít nhất 01 cá nhân trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

– Có ít nhất 01 đề tài sáng kiến, kinh nghiệm được Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Công nhận.

– 100% phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Tập thể Trung tâm BTXH đạt danh hiệu “Tập thể lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Được UBND tỉnh tặng Bằng khen

– Xây dựng Cơ quan Trung tâm đạt Cơ quan văn hóa.

– Trung tâm đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”

Về công đoàn:

– Trên 100% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”, trong đó 15% “Đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu” được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên.

– 100% tập thể các Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tập thể Công đoàn xuất sắc”; trong đó 01 tổ Công đoàn đạt tập thể vững mạnh xuất sắc tiêu biểu

– Phấn đấu tập thể Công đoàn CSTV Trung tâm BTXH vững mạnh xuất sắc và đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen.

– 100% CBVC-LĐ đăng ký và thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, xây dựng người CBVC-LĐ “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo” theo gương Bác Hồ.

– Trên 100% nữ CBVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

– Bồi dưỡng, giới thiệu để Cấp ủy Đảng xem xét kết nạp đảng từ 01 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên.

Chỉ tiêu khác

– Thực hiện tốt chủ đề năm của tỉnh: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”

– 100% CBCC-LĐ tham gia các cuộc vận động, các phong trào do công đoàn, cơ quan phát động.

– Mỗi CBCC-LĐ ủng hộ 03 ngày lương để ủng hộ các quỹ từ thiện và thực hiện công tác trợ cấp cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

 Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 3 thành viên.

Hội nghị cũng thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

  1. Mỗi cán bộ viên chức lao động có trách nhiệm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức, lao động năm 2020 và tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn Trung tâm (có chương trình, kế hoạch cụ thể) trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị.
  2. Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, kiểm tra các phòng giải quyết các kiến nghị của CBVC, LĐ theo chương trình. Chấn chỉnh, uốn nắn, giải quyết kịp thời, cụ thể những phát sinh sau Hội nghị và cùng BCH Công đoàn Trung tâm 6 tháng một lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và nghị quyết Hội nghị CBVC, LĐ cơ quan năm 2021.
  3. Công đoàn tổ chức và động viên cán bộ viên chức, lao động thi đua thực hiện nghị quyết hội nghị.
  4. Trung tâm cử cán bộ phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân theo dõi, tổng hợp và phát hiện những phát sinh, vướng mắc đề xuất biện pháp để lãnh đạo Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn xử lý kịp thời. Giao cho Ban thanh tra nhân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị.
  5. Yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức, lao động trong Trung tâm nghiêm túc thực hiện nghị quyết Hội nghị.

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2020, toàn thể CBVC, LĐ và đoàn viên Công đoàn cơ quan Trung tâm Bảo trợ xã hội tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra.