Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tham gia tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc Người cao tuổi

 Từ ngày 16-20/12/2020, Trung tâm Bảo trợ xã hội cử 05 cán bộ viên chức tham gia khóa tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc Người cao tuổi do Cục Bảo trợ xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần tham dự khóa tập huấn gồm trên 70 đại biểu đến từ các phòng Bảo trợ xã hội, lãnh đạo và cán bộ cơ sở trợ giúp xã hội của một số tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Cao Bằng, Yên Bái…

Toàn cảnh Khóa tập huấn nâng cao năng lực chăm sóc người cao tuổi do Cục BTXH tổ chức tại Quảng Ninh

Người cao tuổi trong xã hội Việt Nam giữ một vị trí rất quan trọng, vừa  là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo vừa là nơi lưu giữ kinh nghiệm sống, các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi mà trọng tâm là nâng cao đời sống người cao tuổi để đảm bảo về mặt vật chất và tinh thần luôn là những định hướng quan trọng mà Đảng và Chính Phủ Việt Nam thực hiện trong các giai đoạn phát triển đất nước. Tuy nhiên, nước ta là một nước đang phát triển nên điều kiện kinh tế xã hội còn có những khó khăn nhất định, tuy đã có nhiều biến đổi tích cực nhưng đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận người cao tuổi vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là người cao tuổi ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với lĩnh vực trợ giúp xã hội, người cao tuổi với những thay đổi về tâm sinh lý, lao động, thu nhập, quan hệ xã hội… sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Do đó Người cao tuổi là một đối tượng yếu thế cần được trợ giúp xã hội.

Kết thúc khóa học, các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về tâm, sinh lý của Người cao tuổi; Một số vấn đề thường gặp của người cao tuổi; Đặc điểm của Người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội; Vai trò của nhân viên xã hội trong trợ giúp Người cao tuổi; Từ đó nâng cao hiểu biết, chia sẻ, đồng cảm với người cao tuổi. Nắm rõ quan điểm, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với Người cao tuổi. Học viên hiểu rõ và có khả năng thực hành các can thiệp trợ giúp và quy trình trợ giúp người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội./.