Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tham gia Hội nghị tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo NĐ 136/NĐ-CP trên địa bàn phường Nam Khê – Thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.

          Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy chữa cháy. Văn bản số 2830/UBND-PC ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Văn bản số 1210/UBNĐ-PC ngày 26/52021 về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Công văn số 1341/UBND-CATP về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ. Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND phường Nam Khê “Về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Nam Khê năm 2021”.

          Chiều ngày 22/6/2021, UBND phường Nam Khê chủ trì phối hợp với  Công an thành phố Uông Bí tổ chức Hội nghị tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định 136/NĐ/CP trên địa bàn phường Nam Khê – Thành phố Uông Bí.Thành phần tham dự Hội nghị tuyên tuyền gồm có cán bộ, công chức, người lao động phường Nam Khê; Lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ công an phường; Lãnh đạo các khu dân cư; Lãnh đạo các trường học trên địa bàn;Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh; Lực lượng an ninh xung kích, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng chống cháy cơ sở; Các hộ dân có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

           Hội nghị tuyên truyền đã trang bị cho cán bộ, người dân hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương; nắm được hình thức và nội dung tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, qua đó góp phần phòng ngừa không để xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn.

Hình ảnh tại Hội nghị tuyên truyền các biện pháp PCCC theo NĐ 136/NĐ-CP 

Hằng năm, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm; Nâng cao nghiệp vụ, chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ phát huy hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy và chữa cháy “Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; vật tư hậu cần tại chỗ”. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho người đứng đầu cơ sở, đội viên Đội PCCC; Lập, thực tập phương án PCCC; Trang bị phương tiện PCCC; tự kiểm tra về PCCC ít nhất 03 tháng/lần. Đặc biệt, tập trung kiểm tra an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tại Trung tâm; Bảo quản, sử dụng chất, hàng có nguy hiểm về cháy, nổ; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy và phối hợp xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố xảy ra,… do đó trong những năm qua công tác PCCC tại Trung tâm luôn đảm bảo an toàn.