Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tham gia dự tập huấn hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp cho đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động can thiệp, hỗ trợ phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ; từ ngày 07/7-09/7/2021 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức tập huấn: Hướng dẫn quy trình quản lý trường hợp cho đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động can thiệp, hỗ trợ phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Lớp tập huấn gồm có 40 học viên đến từ thành viên Hội đồng tư vấn công tác xã hội (lĩnh vực Bảo trợ xã hội, tệ nạn xã hội, Y tế, Tư pháp, Công an); Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Cơ sở Bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Phòng LĐTBXH thành phố Hạ Long, Văn phòng Công tác xã hội thành phố Hạ Long, Văn phòng Công tác xã hội phường Đại Yên, Cao Thắng, Bãi Cháy. Công chức LĐTBXH của 10 xã/phường thuộc TP Hạ Long. Cán bộ, viên chức, NLĐ của Trung tâm Công tác xã hội, Ngôi nhà Ánh Dương Quảng Ninh; Trung tâm Bảo trợ xã hội đã cử 02 cán bộ tham gia tập huấn.

Ông Đỗ Anh Hòa – Phó giám đốc Trung tâm CTXH phát biểu tại lớp tập huấn

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực được thực hiện, Bạo lực trên cơ sở giới (Bạo lực giới) vẫn xảy ra hàng ngày ở các quốc gia trong đó có Việt Nam, đây vẫn được xem là một trong những vấn đề vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Theo ước tính cứ 3 phụ nữ trên thế giới, có 1 người đã từng bị bao lực trong đời. Với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 hiện nay, vấn đề này có thể trở nên trầm trọng hơn.

Theo dữ liệu thống kê tỉnh Quảng Ninh, 555 vụ bạo lực trên cơ sở giới đã được ghi nhận trên toàn tỉnh trong 3 năm từ 2016 đến 2018, trong đó nạn nhân nữ chiếm 81%. Cụ thể, số ca bạo lực tinh thần chiếm 65,2%, bạo lực thân thể chiếm 29%; bạo lực tình dục chiếm 2,3% và bạo lực kinh tế chiếm 9,5%. Phần lớn nạn nhân 76,3% là người trong độ tuổi 16-59 tuổi.

Các học viên tích cực tham gia chia sẻ, thảo luận nhóm

Lớp tập huấn được tổ chức với hình thức chia sẻ, thảo luận, hoạt động nhóm đã thu hút đông đảo học viên tham gia tích cực. Thông qua lớp tập huấn các  học viên đã được trang bị những kiến thức, hiểu biết về Bạo lực giới, vai trò và nguyên tắc trong quản lý trường hợp, các bước quản lý trường hợp, can thiệp khẩn cấp để từ đó áp dụng vào công việc thực tế tại nơi học viên đang công tác.