Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở, ngành văn hóa-xã hội.

Chiều ngày 18/12/2020, Trung tâm Bảo trợ xã hội dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở, ngành văn hóa-xã hội được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Ninh (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

Thực hiện chương trình công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua các đơn vị thuộc các Sở, ngành Văn hóa- Xã hội; Trên cơ sở báo cáo đánh giá của các đơn vị trong Khối, hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Khối thi đua các đơn vị thuộc các Sở, ngành Văn hóa- Xã hội tỉnh Quảng Ninh được kiện toàn theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh gồm có 16 đơn vị, thuộc 4 Sở. Năm 2020 mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng các đơn vị trong Khối thi đua đã nỗ lực vượt khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo điều hành quyết liệt và linh hoạt, bám sát 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính Phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2020 gắn với chủ đề công tác năm của tỉnh: “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối năm 2020, kết quả thi đua đạt thành tích cao, được Hội đồng thi đua của các ban, ngành khen thưởng. Tại Hội nghị đại diện các đơn vị đã bỏ phiếu bầu ra 01 đơn vị được nhận cờ thi đua và 6 đơn vị nhận bằng khen.

Đại diện đơn vị Khối trưởng năm 2020 điều hành Hội nghị

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021: Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của bộ Chính trị và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Triển khai tốt phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh và Ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Không ngừng cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy tinh thần đoàn kết của các đơn vị trong Khối thi đua, thường xuyên trao đổi phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu có trên 90% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% chiến sĩ thi đua cơ sở; 5% chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 30% tập thể đạt “Lao động xuất sắc”.

Tại Hội nghị cũng đã bầu ra Khối trưởng và khối phó trong năm 2021. Theo đó Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh là đơn vị khối trưởng. Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Quảng Ninh là đơn vị khối phó./.