Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tham dự Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 16/12/2020, Trung tâm Bảo trợ xã hội tham dự Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Sở Lao động TB&XH Quảng Ninh. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị, quan trọng của đất nước, của tỉnh và ngành, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên năm 2020 cũng là năm tình hình kinh tế của các nước và của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19. Nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Sở Lao động TB&XH đã đồng lòng vượt khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh bám sát chương trình công tác năm 2020 được lãnh đạo Sở Lao động TB&XH phê duyệt, tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra: Đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và đảm bảo an toàn cho đối tượng. Công tác tiếp nhận quản lý trợ giúp đối tượng được tổ chức thực hiện đúng quy định. Hoạt động tư vấn, trợ giúp tâm lý được triển khai thực hiện tốt, nắm bắt kịp thời tâm lý đối tượng. Thực hiện tốt dịch vụ trợ giúp đối tượng cần bảo vệ  khẩn cấp. Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện tốt Đề án thí điểm nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện. Làm tốt công tác truyền thông và nâng cao năng lực trợ giúp thông qua hoạt động của Câu lạc bộ tình nguyện viên công tác xã hội và Câu lạc bộ gia đình có người cao tuổi cần chăm sóc. Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn cho cho đội ngũ cán bộ viên chức, lao động.

Tại hội nghị, tập thể Trung tâm Bảo trợ xã hội và 01 cá nhân thuộc Trung tâm đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH. Đây cũng là động lực để Trung tâm Bảo trợ xã hội tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh.

Tập thể (Đ/c Nguyễn Nam Thắng-PGĐ phụ trách TT, đững thứ 2 từ phải sang) và cá nhân (Đ/c Lương Thị Ngát-TP QLTV,

đứng thứ 1 từ trái sang) thuộc Trung tâm nhận Bằng khen của Bộ Lao động TB&XH