Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh tham dự hội nghị chuyên đề về bảo trợ xã hội.

Từ ngày 24-25/6/2020, Trung tâm Bảo trợ Xã hội đã tham dự hội nghị chuyên đề về bảo trợ xã hội tại Khu sinh thái Mường Thanh, Diễn Lâm, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện một số Bộ, ngành, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Lao động- Thương binh và xã hội. Đại diện Lãnh đạo các Sở Lao động TB&XH, đại diện Lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội và đại diện các cơ sở trợ giúp xã hội trên cả nước. Bên cạnh đó còn đại diện các tổ chức quốc tế: ADB, UNICEF, VNAH và một số tổ chức khác.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo đánh giá đề án phát triển nghề công tác xã hội; chăm sóc sức khỏe tâm thần giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phát triển dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người cao tuổi; Hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực trợ giúp xã hội.

Hội nghị thảo luận, góp ý hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Dự thảo Đề cương chi tiết Nghị định, luật công tác xã hội. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai Thông tư 02/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội; góp ý, hoàn thiện một số tài liệu kỹ thuật hướng dẫn trong lĩnh vực trợ giúp xã hội.

Tại Hội nghị, đai diện Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đã có những đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời có những đề xuất kiến nghị để tham gia vào các nội dung mà hội nghị tập trung thảo luận.

Đồng chí Phạm Minh Tứ, Giám đốc Trung tâm tham gia thảo luận tại Hội nghị

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *