Trung tâm Bảo trợ xã hội tham gia Tập huấn về luật, chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại: Tiếp cận liên ngành nhằm thay đổi hành vi, tăng cường hỗ trợ tiếp cận pháp lý và tái hòa nhập cho nạn nhân”.  Ngày 30-31/10/2020 Sở Lao động TB&XH Quảng Ninh phối hợp với Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức hoạt động: Tập huấn về luật, chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người/ người có nguy cơ là nạn nhân và tăng cường kết nối chuyển tuyến, chia sẻ thông tin cho cán bộ công tác xã hội và cán bộ điều phối.

Bà Hoàng Minh Hoa, Chi cục phó Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội phát biểu tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn có 37 học viên đến từ các Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; các đơn vị thuộc Sở Lao động; Phòng Lao động TB&XH thành phố Hạ Long, Thành đoàn Hạ Long, đại diện UBND một số phường trên địa bàn TP Hạ Long. Trung tâm Bảo trợ xã hội cử 02 cán bộ tham dự lớp tập huấn.

 Quảng Ninh là tỉnh có đường biên giới đất liền và đường phân định trên biển tiếp giáp với Trung Quốc; trên đất liền có hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ và nhiều điểm thông quan, đường mòn qua lại biên giới; trên biển có các cảng biển và hệ thống đường hàng hải thông thương với các nước trên thế giới. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì tình hình lao động xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động của tội phạm mua bán người diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khá phức tạp, các đối tượng từ các địa phương lấy địa bàn Quảng Ninh để tổ chức các hoạt động phạm tội.

Tỉnh Quảng Ninh đã rất quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phòng chống mua bán người. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân cũng còn nhiều khó khăn, bất cập làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho nạn nhân…

Lớp học tập huấn là hoạt động tiếp nối chuỗi các hoạt động phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức về: Tình hình mua bán người ở Việt Nam, đặc biệt là tình hình mua bán người sang Anh; Nhận diện nạn nhân mua bán người/người có nguy cơ là nạn nhân Cơ chế chuyển tuyến tại địa phương; Loại hình hỗ trợ cho nạn nhân/người có nguy cơ là nạn nhân; Cơ chế chuyển tuyến tại địa phương; Tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến hỗ trợ nạn nhân mua bán người; kênh tư vấn cho nạn nhân mua bán người/ người có nguy cơ là nạn nhân.

 

 

Các học viên tích cực tham gia hoạt động chia sẻ, thảo luận

Có thể nói đây là những nội dung nghiệp vụ rất cần thiết, bổ ích trong công tác phòng chống mua bán người nói chung. Lớp tập huấn được tổ chức với hình thức chia sẻ, thảo luận, hoạt động nhóm đã thu hút đông đảo học viên tham gia tích cực. Thông qua lớp tập huấn các học viên đã tích lũy được rất nhiều kiến thức về mua bán người, các chế độ, chính sách hỗ trợ cho nạn nhân; cách thức trợ giúp cho nạn nhân. Kết thúc lớp tập huấn các học viên sẽ tiếp thu những kiến thức thu nhận được để triển khi phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương.

Kết thúc lớp học Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên và học viên