Trung tâm Bảo trợ xã hội tham dự Hội nghị cán bộ công chức viên chức, lao động năm 2022 của Sở Lao động TB&XH

Chiều ngày 07/01/2022, Trung tâm Bảo trợ xã hội tham dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lao động của Sở Lao động TB&XH Quảng Ninh năm 2022.

Hội nghị đã thống nhất báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của Cơ quan Sở Lao động – Thương binh và xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu về hoạt động chuyên môn và các danh hiệu thi đua theo chỉ tiêu đề ra. Trong đó Trung tâm Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc từ 150 đối tượng trở lên. Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBCCVC,LĐ Sở Lao động TB&XH năm 2022, Ban lãnh đạo Trung tâm báo cáo với chi bộ, phối hợp tốt với các đoàn thể xây dựng chương trình công tác của chuyên môn, công đoàn năm 2022 gắn với triển khai các phong trào thi đua và chủ đề công tác năm 2022, tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội đã tham gia một số ý kiến về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; tham gia vào một số quy chế của Sở Lao động TB&XH; việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị…

Tại Hội nghị, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh vinh dự được nhận bằng khen của UBND. Công đoàn CSTV Trung tâm Bảo trợ xã hội và 02 cá nhân được nhận giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Trung tâm Bảo trợ xã hội vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh

trong tham gia các hoạt động của Khối thi đua các đơn vị thuộc Sở, ngành văn hóa xã hội.

Công đoàn CSTV Trung tâm BTXH được nhận giấy khen

của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Người đưa tin :Phạm Thị Ngoan.

Tin tức mới nhất

Đăng ký nhận tin.