Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Số 11, Tổ 3, Khu Nam Trung, Phường Nam Khê, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0962.37.36.38 – 0203.3850.201

Email: btxhquangninh@gmail.com

Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Lượt xem: 45

          Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

          Với mục đích: (1) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 và Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, đoàn viên trở thành nhu cầu tự thân, hành động tự giác; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2023; (2) Tiếp tục triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong công việc, cuộc sống xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; qua đó góp phần vào thành tích chung hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tinh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); (3)Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cán bộ đảng viên chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện hóa các mục tiêu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, sâu rộng; tránh hình thức, qua loa, chiếu lệ.

          Chi bộ chỉ đạo tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai nội dung Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” tring đó tập trung nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” gắn với chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”.

Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội thường xuyên triển khai, đánh giá việc thực hiện
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ

          Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cao điểm vào Quý II/2023 thông qua sinh hoạt chuyên đề găn với triển khai thực hiện “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới”; Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức nhất là người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân và sự phát triển của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tăng cường kiểm tra, giám sát; tiến hành sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Trong Quý I/2023, Chi bộ chủ đạo triển khai phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” năm 2023 gắn với các phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác. 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023 trong đó có đăng ký nội dung học Bác. Tích cực hưởng ứng cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” do Tỉnh ủy chỉ đạo trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và Cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta” do Đảng ủy Khối phát động. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Chi bộ về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh; kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 16-CT/TU; sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong “Học và làm theo Bác”.

          Trong năm 2023, chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội đăng ký 02 mô hình điển hình học và làm theo Bác trong đó có 01 mô hình tập thể Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao thu nhập cho CBVC, LĐ tại Trung tâm BTXH và 01 mô hình cá nhân Đảng viên gương mẫu nâng cao ý thức trách nhiệm tiết kiệm văn phòng phẩm, điện nước trong công việc. 100% đảng viên tham gia cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên ứng dụng điện tử Sổ tay đảng viên.

          Triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đảm bảo gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định khâu đột phá chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với thực tiễn tại đơn vị./.

 

Người đưa tin: Nguyễn Thị Thu Hà

Video giới thiệu

Lịch công tác

Bài đăng gần đây

Hình ảnh hoạt động

Thống kê truy cập

Hôm nay: 5
Hôm qua: 157
Trong tuần: 336

Trong 30 ngày qua: 2020
Tổng truy cập: 966625

Đăng ký nhận tin.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.