Tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 1395/LĐTBXH-VP ngày 27/4/2021 của Sở Lao động TB&XH về việc triển khai các biện pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh covid-19, Trung tâm Bảo trợ xã hội đã yêu cầu các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức, lao động, khách đến làm việc và thăm đối tượng tiếp tục thực hiện nghiêm:

1.Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Trưởng các phòng quản lý chặt cán bộ cấp dưới về chấp hành thời giờ làm việc và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Phòng nào để phát sinh ca nhiễm trong nội bộ do không quyết liệt kiểm soát tốt, lơ là, chủ quan, buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát, cụ thể thì trưởng phòng phụ trách phòng phải chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Trung tâm.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang bắt buộc tại Trung tâm, tại nơi công cộng, các nơi, các sự kiện tập trung đông người… theo tinh thần Nghị quyết số 326/NQ-HĐND ngày 08/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Khai báo y tế tại cổng ra vào Trung tâm.

3. Dừng hoạt động chào Cờ hằng tuần cho đến khi có thông báo mới.

4. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các phòng trong việc quán triệt, quản lý, giám sát viên chức, người lao động trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 không đi thăm quan, nghỉ  mát, du lịch ngoại tỉnh, đặc biệt là các tỉnh phía Nam và những nơi đang có nguy cơ cao về dịch bệnh. Mỗi viên chức và người lao động khi có việc cần thiết đi ra khỏi tỉnh Quảng Ninh thì phải trực tiếp thông tin lại đồng chí Trưởng phòng Hành chính để báo cáo Ban giám đốc Trung tâm biết.

5. Giao phòng Quản lý và tư vấn thông báo thân nhân đối tượng về việc hạn chế việc thăm gặp nếu không cần thiết. Các trường hợp bố trí thăm gặp thân nhân hoặc tiếp cá nhân tổ chức đến thăm, từ thiện, tặng quà tại phòng khách của Trung tâm và thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn theo quy định, hạn chế tối đa bố trí xuống khu nhà ở của đối tượng.

6. Phối hợp để các đối tượng tại Trung tâm tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Nam Khê an toàn.

7.Trưởng các phòng thuộc Trung tâm phải thường trực có mặt tại Quảng Ninh trong dịp 30/4-1/5 để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể nảy sinh trên địa bàn và tại Trung tâm; Mỗi viên chức, người lao động cần cài đặt Bluezone, khai báo y tế qua mã code QR, đồng thời chủ động cập nhật về tình hình diễn biến dịch bệnh, tích cực vận động gia đình, người thân và bạn bè tự phòng tránh dịch bệnh, đặc biệt là việc thường xuyên hằng ngày thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, khai báo y tế và không nhập cảnh trái phép.

8. Giao phòng Y tế Phục hồi chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

9. Trưởng các phòng thuộc Trung tâm chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho đối tượng  được chăm  sóc,  nuôi  dưỡng  và  công  tác  phòng,  chống  dịch Covid-19 trong nội bộ đơn vị, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dự phòng hóa chất, vật tư y tế thông thường đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị  khi có tình huống nảy sinh.