Thư ngỏ vận động quyên góp và ủng hộ cho những người yếu thế đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đón Tết Tân Sửu