Thư cảm ơn và danh sách ủng hộ của Quý đơn vị nhân dịp ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2020, tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam tại Trung tâm.