Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

Tải văn bản Tại đây

Thông tư 33 2017 BLÐTBXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *