Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh phê duyệt Đề án Mô hình cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Tệp đính kèm 2260_signed.pdf nội dung QD 2260.doc