Kiểm huấn sinh viên Công tác xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ vào văn bản số 187/HVPNVN ngày 22/10/2019 của Học viện Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức cho sinh viên khóa 5 ngành công tác xã hội đi thực hành công tác xã hội cá nhân và công tác xã hội nhóm tại các cơ sở. Từ ngày 01-29/11/2019, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện để 18 sinh viên của Học viện thực hành nghề nghiệp tại Trung tâm.

Nhằm tạo môi trường để sinh viên được tiếp cận cộng đồng và vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học trong nhà trường vào thực tiễn đa dạng và phong phú tại các địa phương trong trợ giúp xã hội. Đây là năm thứ 4 Trung tâm Bảo trợ xã hội thường xuyên đón tiếp và hướng dẫn thực hành công tác xã hội cho sinh viên ngành công tác xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trung tâm Bảo trợ xã hội đã bố trí 02 kiểm huấn viên có chuyên môn về công tác xã hội hướng dẫn sinh viên thực hành. Thông qua việc tổ chức các hoạt động cho sinh viên tham gia tại Trung tâm và hướng dẫn tổ chức các buổi công tác xã hội nhóm với nhóm đối tượng đặc thù, thực hành trợ giúp công tác xã hội cá nhân, các kiểm huấn viên đã hướng cho sinh viên có cơ hội được trải nghiệm về nghề công tác xã hội. Kết thúc khóa thực hành, các kiểm huấn viên đã tổ chức kiểm tra, nhận xét kết quả thực hành của sinh viên và có những trao đổi với giảng viên hướng dẫn thực hành của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tại lễ tổng kết đợt thực hành, nhóm sinh viên đã có báo cáo cụ thể kết quả thực hành tại Trung tâm. Sinh viên đã có cơ hội trải nghiệm công việc của nhân viên CTXH, áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường để trợ giúp các đối tượng yếu thế. Thấu hiểu và thông cảm công việc hằng ngày của nhân viên chăm sóc, trợ giúp, có thêm cơ hội tạo lập các mối quan hệ mới. Tham gia nhiều hoạt động giúp ích cho Trung tâm, giúp cho người cao tuổi và người khuyết tật thêm vui, yêu đời thông qua các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và CTXH cá nhân, nhóm.

Một buổi thực hành công tác xã hội nhóm của sinh viên

Thông qua hoạt động thực hành tại Trung tâm, sinh viên nhận thấy Trung tâm là một đơn vị có cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên lý tưởng cho đối tượng sinh hoạt, đáp ứng được mọi nhu cầu của đối tượng. Trung tâm đã tổ chức bộ máy CBVC, LĐ làm việc có hiệu quả cao. CBVC,LĐ có ý thức trách nhiệm,  nhiệt tình, chu đáo, có kỹ năng làm việc tốt. Các hoạt động do Trung tâm tổ chức có ích cho nhóm đối tượng đặc thù, có cách thức can thiệp với từng nhóm đối tượng. Chế độ của đối tượng đảm bảo. Đặc biệt Trung tâm có triển khai nhiều hoạt động CTXH có hiệu quả.

Về phía kiểm huấn viên tại Trung tâm đã có những ý kiến đối với Học viện Phụ nữ Việt Nam: Nhà trường cần sắp xếp môn học CTXH với nhóm đối tượng đặc thù phù hợp trước khi đưa sinh viên xuống cơ sở thực hành; Nên tổ chức nhiều buổi thực hành cho sinh viên hoặc liên kết thường xuyên với các cơ sở gần trường gửi sinh viên xuống làm tình nguyện viên để thấu hiểu và chia sẻ công việc tại các cơ sở BTXH để sinh viên sớm có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng. Mặt khác Nhà trường nên có những buổi tập huấn đối với Kiểm huấn viên, lắng nghe chia sẻ của kiểm huấn viên với nhà trường để kiểm huấn viên phối hợp nhịp nhàng với giảng viên trong quá trình hướng dẫn sinh viên thực hành nghề nghiệp. Phiếu đánh giá kết quả thực hành của sinh viên nên gộp 2 nội dung thành 1 bản trong đó có thể nêu rõ từng phần CTXH cá nhân và nhóm.

 Phát biểu tại lễ tổng kết đợt thực hành, đồng chí Nguyễn Nam Thắng, Phó giám đốc Trung tâm đã ghi nhận những đóng góp của sinh viên trong quá trình thực hành tại Trung tâm. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh Trung tâm sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đón các đoàn sinh viên CTXH của Học viện và có trách nhiệm hướng dẫn trong thực hành nghề nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Nam Thắng, Phó giám đốc Trung tâm

phát biểu tại lễ tổng kết đợt sinh viên thực hành

Giảng viên, sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam

tặng hoa Lãnh đạo và kiểm huấn viên tại Trung tâm

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *