Đồng chí Lê Minh Sơn -Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh dự sinh hoạt Chi bộ tại Trung tâm Trung tâm Bảo trợ xã hội.

 Chiều ngày 03 tháng 6 năm 2021, đồng chí Lê Minh Sơn – Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tới dự sinh hoạt Chi bộ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Chi bộ Trung tâm hiện có 14 đảng viên, trong đó 11 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị. Thời gian qua Chi bộ đã thường xuyên nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng. Trong kỳ sinh hoạt lần này, Chi bộ nhấn mạnh việc đánh giá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tham gia trao đổi, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới; các giải pháp thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị,..

      Đ/c Lê Minh Sơn – Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở LĐTBXH

phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sinh hoạt Chi bộ TTBTXH

 Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Sơn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên chi bộ Trung tâm trong tổ chức sinh hoạt, đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn, nội dung sinh hoạt và ý kiến đóng góp sâu sát, thẳng thắn, có tính xây dựng cao. Đồng thời đánh giá cao những kết quả chi bộ đạt được trong thời gian qua và mong muốn chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Chi bộ không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

      Đ/c Lê Minh Sơn – Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó giám đốc Sở LĐTBXH

trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Hoàng Văn Hải

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Minh Sơn – Thường vụ Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở trao quyết định công nhận đảng viên chính thức đối với đồng chí Hoàng Văn Hải./.