Đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm 2020-2025

          Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐTN của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh ngày 15/6/2021 về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”, Chi đoàn thanh niên Trung tâm đã triển khai tới 100% đoàn viên chi đoàn tham gia dự thi.

          Cuộc thi phát động từ ngày 21/6/2021 đến ngày 11/7/2021, chia thành 3 đợt thi: đợt 1 từ 8h00 ngày 21/6/2021 đến 23h00 ngày 27/6/2021; đợt 2 từ 8h00 ngày 28/6/2021 đến 23h00 ngày 04/7/2021; đợt 3 từ 8h00 ngày 05/7/2021 đến 23h00 ngày 11/7/2021. Mỗi đợt thi, thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm xoay quanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi

          Thông qua cuộc thi đoàn viên thanh niên được trang bị nâng cao nhận thức và hành động trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy vai trò tiên phong, tính sáng tạo, trách nhiệm, đoàn kết, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.