Tập thể cán bộ viên chức- người lao động Trung tâm BTXH

                     Tập thể cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm

Một số cán bộ nhân viên, lao động nữ

Cán bộ nhân viên, lao động nam

Tập thể Phòng Hành chính Kế toán

Tập thể Phòng Y tế Phục hồi chức năng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *