Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuyên truyền và đề xuất các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh trọng tâm là nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19”

     Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/CB ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh về xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021; Chương trình công tác năm 2021 của Trung tâm.

      Chiều ngày 16/4/2021, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2021. Đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Nam Thắng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm và sự có mặt của 14 đảng viên cùng các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

     Buổi sinh hoạt chuyên đề đã đưa ra các mục tiêu thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh theo Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 Ban Chấp hành Đảng bộ đó là: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng” phù hợp với Trung tâm hiện nay: (1) Đảm bảo an toàn: Đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm; Đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho các đối tượng khi thi công mở rộng quy mô tiếp nhận đối tượng; Đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. (2) Giữ vừng tăng trưởng: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ tăng nguồn thu đảm bảo triển khai phương án tự chủ; (3) Đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tạo tính chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa trong cung cấp dịch vụ. Đồng thời đưa ra các giải pháp: (1) Trong công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn ninh trật tự, Trung tâm triển khai thực hiện nghiêm theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19: Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch đồng thời Xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 ứng với từng cấp độ. Đồng thời tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, tránh và thông tin thường xuyên tình hình diễn biến của dịch bệnh tới toàn thể  CBVC,NLĐ và đối tượng đang được chăm sóc, trợ giúp tại Trung tâm; Tổ chức phun thuốc phòng dịch toàn bộ Trung tâm; vệ sinh môi trường, khu nhà ở của đối tượng, khu nhà làm việc của cán bộ và các khu sinh hoạt tập thể sạch sẽ, thông thoáng. Tổ chức tốt hoạt động nuôi dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bố trí giãn cách khu nhà ăn tập thể đối tượng chia thành 3 nơi để đảm bảo khoảng cách an toàn. Chuẩn bị tốt trang thiết bị cần thiết như sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang để ứng phó dịch.(2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển tăng nguồn thu dịch vụ, tiến tới xây dựng phương án tự chủ tại Trung tâm. (3) Đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tạo tính chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa dịch vụ nâng cao chất lượng dịch vụ.

          Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2021: