Tìm người thân cho người cần bảo vệ khẩn cấp được tiếp nhận tại Trung tâm 06/12/2021

Tìm người thân cho người cần bảo vệ khẩn cấp được tiếp nhận tại Trung tâm 06/12/2021

17 Tháng Mười Hai, 2021

          Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người cần bảo vệ khẩn cấp không xác định được các thông tin cá nhân rõ ràng. Qua khai thác Trung tâm tạm lấy thông tin

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

NHÀ TÀI TRỢ - ĐỐI TÁC - QUẢNG CÁO

Đăng ký nhận tin.