Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện văn bản số 5030/UBND-DL1 ngày 24/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới; Văn bản số 5060/UBND-DL1 ngày 26/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 2538/LĐTBXH-VP ngày 27/7/2020 của Sở Lao động TB&XH về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Thông báo số 128/TB-UBND ngày 31/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh  tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về nội dung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội yêu cầu các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức, lao động, khách đến làm việc và thăm đối tượng tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau: Tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TU ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Tỉnh Ủy và quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Sở Lao động TB&XH, của Trung tâm đã ban hành.

  1. Đối vi Phòng Hành chính – Kế toán

– Tổ chức thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, đo và theo dõi nghiêm ngặt thân nhiệt đối với toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động, khách đến làm việc và thăm đối tượng tại cổng ra vào Trung tâm. Có sổ nhật ký ghi chép thường xuyên, đảm bảo không để phát sinh các tình huống bất ngờ do không được kiểm soát tốt.

– Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện phương án ứng phó dịch bệnh theo kế hoạch đã ban hành.

– Báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh.

  1. Đối vi Phòng Quản lý và Tư vấn

– Phối hợp với phòng Y tế – Phục hồi chức năng tuyên truyền cho đối tượng tình hình dịch bệnh thường xuyên, theo dõi tình hình sức khỏe của đối tượng để ứng phó kịp thời khi có các biểu hiện bất thường.

– Thông tin đến người thân của đối tượng hạn chế thăm gặp đối tượng cho đến khi có thông báo mới.

  1. Đối vi Phòng Y tế – Phục hồi chức năng

– Theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của các đối tượng đang được chăm sóc tại Trung tâm.

– Chuẩn bị tốt vật tư y tế thiết yếu: Khẩu trang, nước sát khuẩn và dự phòng cơ số thuốc để ứng phó dịch bệnh.

– Phối hợp tốt với Phòng Quản lý và Tư vấn để theo dõi các đối tượng có dấu hiệu bất thường (nếu có).

  1. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động

– Thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt tại cổng cơ quan, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch.

– Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, có các triệu trứng cúm phải thực hiện gọi ti tng đài 1800.9214 để được hỗ trợ y tế hoặc chuyển ngay tới các cơ sở y tế theo quy định để cách ly, theo dõi và thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người thân đến từ hoặc đi qua Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 đến nay phải khai báo đầy đủ với cơ quan y tế; Thông báo ngay với Ban chỉ đạo viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona gây ra của Trung tâm Bảo trợ xã hội.

  1. Đối với khách vào thăm đối tượng hoặc vào làm việc với Trung tâm

– Thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, sát khẩu tay và khai báo y tế tại cổng cơ quan theo hướng dẫn của Bảo vệ.

– Đối với khách thăm đối tượng: Đeo khẩu trang khi vào Trung tâm; thực hiện và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên Trung tâm trong thời gian thăm gặp; không đi lại tự do trong khu nhà ở của đối tượng.

Tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *