Triển khai mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng theo Y học cổ truyền cho đối tượng tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh.

Năm 2019 Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã được UBND Tỉnh phê duyệt  Đề án cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp. Trong hơn một năm triển khai Đề án, Trung tâm đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình. Đến nay cơ sở vật chất tại Trung tâm đã được dần hoàn thiện. Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Trung tâm chưa mở rộng, đa dạng được các loại hình dịch vụ để cung ứng cho nhu cầu xã hội.

Đề án “Mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng theo y học cổ truyền cho đối tượng tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh” góp phần triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ UBND Tỉnh giao trong Đề án Cơ sở trợ giúp xã hội của Trung tâm. Phòng Y tế và Phục hồi chức năng được giao nhiệm vụ triển khai khảo sát nhu cầu và thực hiện Đề án trong năm 2020.

Cán bộ nhân viên làm việc nhóm để triển khai thực hiện Đề án

Cán bộ viên chức của Trung tâm thực hiện phiếu khảo sát tại cộng đồng

Đề án đưa ra các mục tiêu: Nâng cao chất lượng công tác xoa bóp bấm huyệt -phục hồi chức năng cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và đa dạng hóa các loại hình phục hồi chức năng, kết hợp thu hút, mở rộng thêm các đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi ở ngoài cộng đồng khu vực lân cận Trung tâm, để tạo ra công ăn việc làm giúp cán bộ có thêm thu nhập, góp phần cải thiện cuộc sống. Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc và Đề án vị trí việc làm để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án mô hình cơ sở trợ giúp tổng hợp được UBND tỉnh phê duyệt.

Hy vọng với sự nỗ lực của tâp thể nhân viên phòng Y tế và phục hồi chức năng cùng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo Trung tâm, Đề án “Mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng theo Y học cổ truyền cho đối tượng tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hộ” sớm được thực hiện, đáp ứng tốt hơn về nhu cầu xoa bóp bấm huyệt và phục hồi chức năng cho đối tượng tại rung tâm cũng như đối tượng người cao tuổi trên địa bàn.

Người đưa tin: Thu Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *