Tổ chức công tác xã hội nhóm cho người khuyết tật trí tuệ

Để chăm lo cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, phòng Quản lý và Tư vấn thường xuyên tổ chức các hoạt động công tác xã hội nhóm cho các đối tượng đặc thù như nhóm người cao tuổi, nhóm người khuyết tật.

Chiều ngày 02/4/2021, nhân viên công tác xã hội đã tổ chức buổi công tác xã hội nhóm cho đối tượng người khuyết tật trí tuệ. Nhóm đối tượng gồm 9 người, là những người trẻ có độ tuổi từ 25-40 tuổi. Nhóm được sinh hoạt nhằm mục đích tạo môi trường cho người khuyết tật trí tuệ được tham gia, được vui chơi và được trang bị những kỹ năng sống cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày.

Các thành viên được tham gia các hoạt động khởi động trò chơi, hoạt động tương tác lấy hơi thổi còi, phân biệt trái- phải, trước – sau và được tham gia tô màu tranh. Các nội dung đều được thành viên nhóm tham gia nhiệt tình, tích cực. Sau buổi sinh hoạt các thành viên phấn khởi với thành quả trong tay.

Hoạt động công tác xã hội nhóm tạo môi trường để nhóm đối tượng đặc thù tham gia sinh hoạt. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tổ chức nhiều hoạt động cho nhóm đối tượng này.

Một số hình ảnh hoạt động:

Người khuyết tật trí tuệ tham gia tô tranh vẽ

Các cụ cao tuổi hướng dẫn các cháu tô tranh

Người cao tuổi xem sản phẩm tranh của các cháu khuyết tật