Tình nguyện viên Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh tích cực tham gia hoạt động tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020, các tình nguyện viên Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh đã tham gia hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Các tình nguyện viên thuộc Công ty TNHH Yazaki là một trong những thành viên tích cực thuộc Câu lạc bộ Tình nguyện Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh. Từ khi tham gia Câu lạc bộ Tình nguyện viên công tác xã hội thuộc Trung tâm, các tình nguyện viên đã luôn tích cực tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn tham gia cải tạo đất để trồng vườn cây thuốc nam cho những người được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Các tình nguyện viên tham gia lao động, cải tạo đất trồng cây thuốc nam tại Trung tâm

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ những người cao tuổi, người khuyết tật tại Trung tâm. Thông qua các hoạt động tình nguyện tại Trung tâm, các tình nguyện viên đã góp một phần sức lực nhỏ bé để động viên, trợ giúp nhóm người yếu thế trong Trung tâm Bảo trợ xã hội. Trong thời gian tiếp theo, các tình nguyện viên sẽ tiếp tục hưởng ứng và tham gia các hoạt động tình nguyện do Câu lạc bộ Tình nguyện viên Công tác xã hội thuộc Trung tâm tổ chức đồng thời triển khai các hoạt động tình nguyện của Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *