Tìm người thân cho người cần bảo vệ khẩn cấp được tiếp nhận tại Trung tâm 06/12/2021

          Trung tâm Bảo trợ Xã hội tìm thân nhân cho 01 người cần bảo vệ khẩn cấp không xác định được các thông tin cá nhân rõ ràng. Qua khai thác Trung tâm tạm lấy thông tin như sau:

          Ông Hà Văn Điểm thời điểm tiếp nhận vào Trung tâm 06/12/2021

          Ông Hà Văn Điểm; Sinh năm: Khoảng năm 1966.

         Đặc điểm: Cao 1,65m; nặng 64kg, da ngăm đen; khuyết tật về trí tuệ, thần kinh. Không có giấy tờ cá nhân, khả năng nhận thức và giao tiếp hạn chế.

          Là người lang thang tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

       Tiếp nhận vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 525/QĐ-TTBTXH ngày 06/12/2021 của Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh V/v trợ giúp xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh.

         Nếu ai biết thông tin về thân nhân đối tượng trên, đề nghị liên hệ với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.SĐT: 0203.3850201- 0962.37.36.38.

           Trung tâm Bảo trợ xã hội trân trọng cảm ơn./.

Tin tìm người thân mới nhất

Đăng ký nhận tin.