Đón xuân Giáp Ngọ 2014 tại mái nhà chung Trung tâm Bảo trợ Xã Hội tỉnh Quảng Ninh

 

 

Nhà tài trợ, đối tác, quảng cáo