Thống kê website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay143
mod_vvisit_counterHôm qua171
mod_vvisit_counterTrong tuần143
mod_vvisit_counterTrong tháng2396
mod_vvisit_counterTất cả:47082

1 Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội
2 Thông tư 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
3 Quyết định 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
4 Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
5 Thông tư 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội
6 Nghị định 103
7 QD1210_So Lao dong_Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTBTXH.
8 Luật người cao tuổi
9 Nghị định 28/2012/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật
10 Nghị định 68/2008/NĐ-CP: quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

Nhà tài trợ, đối tác, quảng cáo