Thông tư 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015

Thông tư 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
Thông tư 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015…..xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *