Bảo vệ sang kiến năm 2017

 

Sáng ngày 5/12/2017 tại Trung tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các tác giả sáng kiến của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tham dự bảo vệ sáng kiến năm 2017 do Sở LĐTB&XH tổ chức. Trung tâm có 3 đề tài tham dự và bảo vệ trước Hội đồng sáng kiến Sở gồm: Một số giải pháp đưa đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm BTXH về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, một số biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trung tâm Bảo trợ XH tỉnh Quảng Ninh, một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc y tế cho đối tượng tại TTBTXH tỉnh QN.

Các đề tài tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tại Trung tâm và kết nối đưa đối tượng về cộng đồng. Tại Hội đồng bảo vệ sáng kiến, các tác giả đã đưa ra những giải pháp mang tính khả thi và tính toán về hiệu quả kinh tế, xã hội của việc áp dụng các giải pháp. Những sáng kiến đã được bảo vệ thành công trước Hội đồng sáng kiến cơ quan Sở LĐTBXH và được đánh giá chất lượng. 

Hằng năm, Trung tâm BTXH đều đăng ký các đề tài sáng kiến, trong năm 2017 với số lượng ¾ đề tài sáng kiến đạt chất lượng được bảo vệ thành công và  đã được áp dụng thực tiễn tại Trung tâm. Trong những năm tiếp theo, Trung tâm tiếp tục triển khai để các cán bộ viên chức có cơ hội thể hiện bản thân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

Phạm Ngoan

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Nhà tài trợ, đối tác, quảng cáo