Tổ chức lao động trị liệu qua hoạt động làm chổi đót tại Trung tâm BTXH
Chỉ mục bài viết
Tổ chức lao động trị liệu qua hoạt động làm chổi đót tại Trung tâm BTXH
Trang 2
Tất cả các trang

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tăng gia, lao động sản xuất kết hợp với lao động trị liệu phù hợp với sức khỏe của từng nhóm đối tượng để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống; từ ngày 20/11/2017 đến 24/11/2017, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức học làm chổi đót cho người khuyết tật và người cao tuổi đang được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Nhà tài trợ, đối tác, quảng cáo