Đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các ngày lễ lớn trong tháng 4&5/2021

Thực hiện văn bản số 2056/UBND-VX1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Các ngày lễ lớn trong tháng 4&5/2021. Trong tháng 4/2021, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các nội dung theo văn bản tới 100% CBVC,LĐ và những người được chăm sóc tại Trung tâm. Trung tâm đã phối hợp với UBND phường Nam Khê lập danh sách những người được chăm sóc tại Trung tâm để tham gia bầu cử, do đó UBND phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sẽ chuyển 01 hòm phiếu phụ vào Trung tâm để cho những người được chăm sóc tại Trung tâm thực quyền quyền bầu cử theo quy định.

Pano tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  tại cổng Trung tâm

Bên cạnh đó việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5/2021 được Trung tâm triển khai thực hiện qua các cuộc họp toàn cơ quan và thông qua các đoàn thể thuộc Trung tâm: Tuyên truyền về ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, Ngày giải phóng Khu mỏ (25/4), Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) đảm bảo  trang trọng, hiệu quả. Đặc biệt Chi bộ Trung tâm sẽ thực hiện tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng nhiều hình thức phong phú trong các quý để tuyên truyền về các ngày lễ lớn theo quy định. Mặt khác, các tổ chức Công đoàn Trung tâm, Chi đoàn Thanh niên cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên để nắm bắt các thông tin và thực hiện tốt./.