Chi đoàn thanh niên tổ chức Tết trồng cây và phát động các phong trào tháng thanh niên

Thực hiện Công văn số 299/LĐTBXH-VP ngày 28 tháng 01 năm 2021 V/v tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021; Hưởng ứng hoạt động Tết trồng cây, sáng ngày 01/03/2021 Chi đoàn thanh niên Trung tâm Bảo trợ xã hội đã tổ chức Tết trồng cây và phát động các hoạt động tháng thanh niên. Đến dự có đồng chí Nguyễn Nam Thắng – Giám đốc Trung tâm.

“Tết trồng cây” không chỉ đơn thuần để có thêm cây xanh, bảo vệ và cải tạo môi trường sống của con người mà “Tết trồng cây” còn góp phần giáo dục cho mỗi người nhất là lớp trẻ lòng yêu quý, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái. Tổ chức Tết trồng cây và phát động các phong trào thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) chi đoàn thanh niên đã trồng 8 cây thông; xây dựng kế hoạch triển khai 2 công trình phần việc thanh niên: (1) Công trình vườn hoa thanh niên từ rác thải nhựa; (2)  Công trình Thanh niên bảo vệ môi trường thông qua hoạt động vẽ tranh tường. 2 công trình thanh niên sẽ được triển khai trong tháng thanh niên phục vụ cho đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Ninh.

Một số hoạt động Tết trồng cây