Chi đoàn thanh niên tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô”

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm quân và Nhân dân đảo Cô Tô (09/5/1961-09/5/2021), hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “Bác Hồ với tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Cô Tô” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động và chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh, Tỉnh đoàn thực hiện trên Báo Quảng Ninh điện tử bắt đầu từ ngày 05/4/2021 đến ngày 16/4/2021. Chi đoàn thanh niên Trung tâm Bảo trợ xã hội đã triển khai tới 100% đoàn viên tham gia dự cuộc thi.

Cuộc thi gồm kiến thức, hiểu biết về các chuyến thăm, làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Ninh nói chung và huyện đảo Cô Tô nói riêng; tình cảm đặc biệt của Bác với Quảng Ninh và Cô Tô; lịch sử, truyền thống của huyện Cô Tô; sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đối với vùng đất tiền tiêu này; thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ninh, của huyện Cô Tô trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc thi tạo không khí thi đua sôi nổi để tuổi trẻ hiểu sâu hơn về sự quan tâm, tình cảm của Bác Hồ đối với tỉnh Quảng Ninh nói chung, đối với quân và Nhân dân đảo Cô Tô nói riêng, góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

Hình ảnh đoàn viên thanh niên tham gia thi: