Buổi học phật pháp ý nghĩa tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/12/2020 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra buổi giảng phật pháp của Đại Đức Thích Phước Hưng đối với những người cao tuổi, người khuyết tật tại Trung tâm. Đây là một hoạt động ý nghĩa dành cho những người cao tuổi, người khuyết tật tại Trung tâm. Buổi học phật pháp đã thu hút trên 70 người cao tuổi, người khuyết tật tại Trung tâm tham gia cùng gần 20 phật tử trên địa bàn phường Nam Khê.

 

Hình ảnh buổi học phật pháp tại Trung tâm 

Tại buổi học phật pháp, những người cao tuổi, người khuyết tật và các phật tử đã được nghe những giáo lý đạo Phật: Ngũ giới là năm điều răn cấm mà Phật đã chế ra, để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính. Năm điều răn ấy là: Không được giết hại, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Năm điều này y cứ trên tâm từ bi, bình đẳng, trên phương diện dứt trừ tội lỗi cá nhân và đem lại trật tự, an vui cho xã hội mà thành lập.

Trong bước đầu, nếu người Phật tử giữ đủ năm giới thì tốt, nếu vì sự ràng buộc chưa thể giữ cả năm giới, có thể giữ vài giới mà mình thấy thực hành được, rồi sau sẽ phát nguyện giữ thêm các giới khác. Có những người không phải là Phật tử còn có thể giữ được 3 giới không trộm cướp, không nói dối, không uống rượu, huống chi là một Phật tử muốn vượt lên trên đời tầm thường của thế nhân. Một Phật tử không giữ được giới nào thì chưa phải là người Phật tử. Người giữ giới sẽ được an vui khỏe mạnh sống lâu, kiếp sau sẽ được sinh lên cõi trời muốn gì được nấy, hoặc sinh lại cõi người ở nơi tốt lành, có địa vị giàu sang, ít bệnh, sống lâu, không hoạn nạn, gia đình đầm ấm yên vui, v.v…

Người không theo đạo Phật hay chưa phải là Phật tử cũng nên giữ năm giới được nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Năm giới nói trên chỉ là bài học thông thường không chỉ để áp dụng riêng cho Phật tử, mà nó còn hữu ích cho tất cả mọi người nếu biết áp dụng để có cuộc sống an vui tiến bộ. Nếu xã hội nào áp dụng triệt để năm giới này, thì xã hội đó văn minh và gương mẫu nhất thế giới vậy.

Với mong muốn giúp những người cao tuổi, người khuyết tật có thêm niềm tin vào cuộ sống, điều chỉnh suy nghĩ và nhận thức. Đại đức Thích Phước Hưng đã kể từ những câu chuyện rất đời thường, thậm chí chỉ là những bài hát, lời thơ, Đại đức đã khéo vận dụng giáo lý của Đức Phật thành một bài nói chuyện đạo đức nhẹ nhàng, sâu lắng.

Đại đức Thích Phước Hưng với lối giảng pháp nhẹ nhàng, sâu lắng

Đồng chí Nguyễn Nam Thắng, phó giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết: Thông qua buổi giảng pháp này, một phần sẽ giúp những người sống tại Trung tâm vượt qua được sự bế tắc, buồn chán, cô đơn và họ cũng ý thức rõ được cảnh giới của chính mình, qua đó có ý thức rõ tới trách nhiệm bản thân cho cộng đồng xã hội, vươn lên tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây cũng chính là điều mà các cán bộ nhân viên trong Trung tâm muốn hướng tới.